Dịch vụ đại lý tàu biển

  • Dịch vụ quản lý, thuê tàu và môi giới hàng hải
  • Dịch vụ kiểm hàng và dịch vụ tàu biển
  • Dịch vụ đại lý hàng hải
Công ty cổ phần Vinafreight là đại lý độc quyền cho hãng tàu Pan Continental Shipping Co. Ltd (Korea) ngay từ những ngày đầu đến Việt Nam cuối năm 2015, đến nay công ty đã cùng đối tác xây dựng mạng lưới vận chuyển container rộng khắp từ Việt Nam đi đến các cảng biển lớn trên thế giới và ngược lại.