Dịch vụ cho thuê kho bãi

 • Hệ thống kho CFS: 3.000 mét vuông
 • Kho lạnh: 1500 mét vuông sức chứa khoảng 1.800 tấn
 • Hệ thống kho:
  - Kho ngoài trời: 10.000 mét vuông
  - Kho trong nhà: 6.000 mét vuông
 • Thiết bị bổ trợ:
  - Moóc kéo: 6 x 20’ & 14 x 40’
  - Xe tải: 3 x 2,5 tấn & 1 x 0,5 tấn
  - Xe nâng:1 x 7 tấn & 1 x 10 tấn
  - Đầu kéo: 20