Dịch vụ cho thuê kho bãi

  • Hệ thống kho CFS: 3.000 mét vuông
  • Kho lạnh: 1500 mét vuông sức chứa khoảng 1.800 tấn
  • Hệ thống kho:
    - Kho ngoài trời: 10.000 mét vuông
    - Kho trong nhà: 6.000 mét vuông
  • Thiết bị bổ trợ:
    - Moóc kéo: 6 x 20’ & 14 x 40’
    - Xe tải: 3 x 2,5 tấn & 1 x 0,5 tấn
    - Xe nâng:1 x 7 tấn & 1 x 10 tấn
    - Đầu kéo: 20