Giới thiệu công ty

Tên công ty:   Công ty Cổ phần VINAFREIGHT
Tên giao dịch: VINAFREIGHT
Lọai hình:       Công ty cổ phần
Ngày thành lập:  10/12/1997
Ngày hoạt động: 16/1/2002

Mạng lưới trong nước:
    Vinafreight Hà Nội
    Vinafreight Hải Phòng
    Vinafreight Đà Nẵng
    Vinafreight Qui Nhơn
    Vinafreight Nha trang
    Vinafreight Cần Thơ

Thành viên các hiệp hội:
FIATA (Hiệp hội giao nhận quốc tế)
IATA   (Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế)
VLA   (Hiệp hội DN Dịch vụ Logistics Việt Nam)